Patents
Clear filter

Filter results:

Filling date range:

Status change range:

I1 logo

I1

Suppl. protection certificate application

Arg34Lys26(N epsilon-(gamma-glutamyl(N alfa-heksadecanoyl))-GLP-1-(7-37)

 

Last status change: 19-Jan-2015 / Fill date: 18-Nov-2009

IPC: A61P3/04 , A61K38/26 , A61K38/28 , A61K47/48 , A61P5/50 , C07K14/605 , A61K31/00 , A61K38/00 , A61P3/00 , A61P3/10 , C07K14/00

Applicants: NOVO NORDISK AS,  

Authors:

Links:
link to EPO

Avanafil

 

Last status change: 12-Jan-2015 / Fill date: 10-Dec-2013

IPC: C07D401/04 , C07D498/04 , C07D401/14 , C07D403/14 , C07D403/04 , C07D403/12 , C07D401/12 , C07D487/04 , C07D413/04 , C07F9/6512 , A61P1/04 , A61P15/10 , C07D413/14 , C07D417/14 , C07D513/04 , C07D239/48 , C07D471/04 , A61P9/12 , A61K31/506 , C07F9/6558

Applicants: MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP,  

Authors:

Links:
link to EPO

Empagliflozin og salter derav, og spesielt Empagliflozin

 

Last status change: 17-Nov-2014 / Fill date: 03-Nov-2014

IPC: C07H15/20 , A61K31/70 , C07H15/04 , C07H15/26 , C07D309/10 , A61P3/00 , A61K31/7004

Applicants:

Authors:

Links:
link to EPO

Aripiprazol (preparat - krav 1 og 2 i patentet)

 

Last status change: 10-Nov-2014 / Fill date: 27-Oct-2014

IPC: A61K47/26 , A61K31/496 , A61K47/38 , A61K9/19

Applicants:

Authors:

Links:
link to EPO

Certolizumab pegol

 

Last status change: 03-Nov-2014 / Fill date: 23-Oct-2014

IPC: C12N15/09 , A61K47/48 , C12P21/08 , A61P29/00 , C12N15/13 , A61K39/395 , C12N1/21 , A61P19/02 , C12P21/02 , A61P37/06 , C07K16/24 , C07K16/46

Applicants: CELLTECH R&D LTD,  

Authors:

Links:
link to EPO

Antihypertensiv sammensetning av valsartan og kalsiumblokker

 

Last status change: 27-Oct-2014 / Fill date: 03-Jul-2012

IPC: A61P9/10 , A61P9/00 , A61P27/02 , A61K31/44 , A61K31/55 , A61K31/41 , A61P11/00 , A61P13/12 , A61K31/495 , A61K31/277 , A61P39/00 , A61K31/554 , A61K31/4439 , A61K45/06 , A61P43/00 , A61K31/137 , A61P9/06 , A61K31/4184 , A61P9/12 , A61K31/4422 , A61P3/10 , A61P25/06 , A61P25/28 , A61P9/04

Applicants: NOVARTIS PHARMA AG,  

Authors:

Links:
link to EPO

Dabigatran-etexilate og salter derav; spesielt dabigatran-etexilate-mesylate

 

Last status change: 01-Sep-2014 / Fill date: 02-Jan-2013

IPC: A61K47/12 , A61K47/32 , A61K47/16 , A61K47/38 , A61K31/4439 , C07D401/12 , A61P7/02 , A61P43/00 , A61K9/48

Applicants: BOEHRINGER INGELHEIM INT,  

Authors:

Links:
link to EPO

D-alaninamid, N-acetyl-3(2-naftalenyl)-D-alanyl-4-klor-D-fenylalanyl-3(3-pyridinyl)-D-alanyl-L-seryl-4[[[(4S)-heksahydro-2,6-diokso-4-pyrimidinyl]karbonyl]amino]-L-fenylalanyl-4[(aminokarbonyl)amino]-D-fenvlalanvl-L-leucvl-N6(1-metvletvl-L-1vsvl-L-nrolvl-

 

Last status change: 25-Aug-2014 / Fill date: 23-Jul-2009

IPC: C07K7/23 , A61K38/04 , A61P35/00 , A61K49/00 , A61P15/00 , A61K38/00 , A61P43/00 , A61P15/08 , C07K7/06 , A61K38/09 , A61P5/02 , A61P5/24

Applicants: FERRING BV,  

Authors:

Links:
link to EPO

Kombinasjon av flutikason og formoterol, eller hvilket som helst farmas??ytisk akseptabelt salt ellerderivat derav som er beskyttet ved basispatentet, inkludert kombinasjonen av flutikasonpropionat og formoterolfumarat

 

Last status change: 02-Jun-2014 / Fill date: 10-Dec-2012

IPC: A61K31/40 , A61P29/00 , A61K9/14 , A61K31/58 , A61P37/08 , A61K31/56 , A61K9/12 , A61K9/00 , A61K47/22 , A61K31/167 , A61K31/573 , A61P43/00 , A61K31/137 , A61K31/439

Applicants: JAGOTEC AG,  

Authors:

Links:
link to EPO

Axitinib, valgfritt i form av et farmas??ytisk aksentabelt salt

 

Last status change: 02-Jun-2014 / Fill date: 26-Feb-2013

IPC: C07D401/04 , C07D401/06 , C07D231/00 , C07D405/06 , C07D403/04 , C07D405/04 , C07D209/18 , C07D417/06 , A61K31/496 , A61K31/454 , C07D409/06 , A61P43/00 , A61K31/4184 , A61K31/437 , C07D491/04 , A61K31/4245 , A61K31/416 , A61P3/10 , A61K31/4188 , A61K31/5377 , C07D401/14 , A61P9/10 , C07D231/56 , A61P27/02 , C07D403/14 , A61P29/00 , C07D403/12 , C07D401/12 , C07D405/14 , A61K31/4709 , A61P19/02 , A61P17/06 , A61P35/00 , C07D409/12 , C07D409/14 , C07D413/12 , A61K31/444 , A61K31/4439 , C07D413/14 , C07D417/14 , A61K31/4196 , C07D417/12 , C07D471/04 , A61K31/427 , C07D491/056 , A61K31/4178 , A61P27/06

Applicants: AGOURON PHARMA,  

Authors:

Links:
link to EPO

SHOW MORE